opatrenie 6.1 Technická pomoc

Žilinský samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z ROP, opatrenie 6.1 Technická pomoc a v súčasnosti realizuje projekt:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.06.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky