Oznamovanie podozrení z podvodov

 

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na emailovú adresu: 

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky