Podpora a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Dátum platnosti: od 26. 2. 2010 do 28. 5. 2010

Kód výzvy: ROP-3.2b-2010/01


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky