SORO pre ROP

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program

Riadenie implementácie decentralizovaných opatrení Regionálneho operačného programu:

  • opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,
  • opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel,
  • opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky