Zoznam prijímateľov

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Žilinský samosprávny kraj zverejňuje zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v zmysle čl. 7 Nariadenia komisie(ES) 1828/2006.

Zoznam prijímateľov, t. j. zoznam zazmluvnených projektov je pravidelne aktualizovaný raz za mesiac.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.09.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky