Rok 2017

 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovných poriadkov na autobusových linkách:

  • 511 408 Žilina – Martin
  • 506 418 Žilina  - Martin – Turčianske Teplice

  ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., a to s platnosťou od 31.7.2017 z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky cesty I/18 v k. ú. Strečno. Spoje uvedených liniek boli v dôsledku  mimoriadnej úplnej uzávierky cesty I/18 z dôvodu  kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala pod hradom Strečno  prevádzkované v mimoriadnom dočasnom režime.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na pravidelnej medzinárodnej autobusovej linke 802910 Praha (CZ) – Košice (SK), ktorú prevádzkuje dopravca FlixBus CEE North GmbH, Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien:

  - 802910 Praha (CZ) – Košice (SK)

  - termín pripomienkovania je do 31. 07. 2017
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č. 506408 Martin - Trnovo – Valča, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prev. Martin.
  Dôvod: Zmena spočíva v posune spoja 9 linky 506408 s odchodom v sobotu a nedeľu z MT o 6,35 hod. o 10 min. neskôr, t. j. na odchod 6,45 hod. Prípoj k vlaku R z Banskej Bystrice.

  - termín platnosti: od 1.7.2017
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku autobusovej linky č. 511423 Žilina - Dlhé Pole, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
  Dôvod: Úprava odchodu spoja – zachovanie prípoja.

  - termín platnosti: od 1.7.2017

    Popis zmeny: dopravca rozširuje obmedzenie prevádzky spoja č. 7 a 8.
  - termín pripomienkovania do 22. júna 2017. 
  - návrh platnosti je od 3.7.2017.

 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky 506418 Žilina – Martin - Turčianske Teplice z dôvodu vyhlásenia úplnej uzávierky cesty I/18 popod hradné bralo Strečno. Predmetom navrhovanej zmeny cestovného poriadku je úprava prevádzkovania cyklobusov, ktoré sú úplnou uzávierkou cesty I/18 dotknuté, a to od 11.6.2017 do 30.6.2017. Od 1.7.2017 bude platný pôvodný cestovný poriadok.
 • Oznam o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky 510402 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany/Terchová – Martin – Žilina dopravnej spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., z dôvodu úplnej uzávierky cesty 1/18 v Strečne, a to počas víkendov od 3.6.2017 do 25.6.2017.
 • Oznam o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky 510402 Trstená - Žilina dopravnej spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., z dôvodu uzávierky cesty 1/18 v Strečne, a to od 25. 3. 2017 do 26.3.2017.
  Zoznam uzávierkou dotknutých spojov
 • Oznam o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linke 510402 Trstená - Žilina dopravnej spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., z dôvodu uzávierky cesty 1/18 v Strečne, a to od 11. 3. 2017 do 12.3.2017.
  Zoznam uzávierkou dotknutých spojov
 • Žiadosť o mimoriadnu zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 506418 Žilina – Martin – Banská Bystrica, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prevádzkareň Martin.
  Dôvod: uzavretie cesty I/18 v Strečnianskej úžine po dobu realizácie sanácie hradného brala Strečno. Pôvodné spoje č. 4 a 5 (nové 12 a 15) nebudú v sobotu premávať.

  - termín platnosti od 4. marca 2017.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky 502405 Čadca – Raková – Korcháň - Kubríková, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prev. Čadca.
  Popis zmeny: posun spoja č. 22 o 5 minút skôr. Požiadavka OcÚ Raková - prípoj k vlaku.

  - termín pripomienkovania do 15. februára 2017.
  - termín platnosti: od 26. 2. 2017
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky, ktorú prevádzkuje dopravca K.L.I.B.O.S. spol. s.r.o., Zákamenné č. 730, 029 56 Zákamenné:

  - 507400 Novoť/Námestovo – Oravská Lesná
  - popis zmeny: pozastavenie autobusových spojov č. 3, 4, 5, 6, 8

  - termín pripomienkovania je do 13.01.2017
  - požadovaná platnosť cp je od 30.01.2017

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky