Formuláre

 

„Inovácia Žilinského kraja“

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.  

Inovačné ocenenie je každoročne udeľované v dvoch kategóriách:

  • kategória Malé a stredné podniky
  • kategória Regionálny rozvoj

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja a prihlášku je možné zasielať do 15. decembra príslušného roka.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti účasti a prihlásenia nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe kategórie.

Súvisiace dokumenty:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky