Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce

 

Vedúci partner:     Zywiecky okres / Powiat Zywiecki

Partner projektu: Žilinský samosprávny kraj

Dňa 16.12.2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom ( Ministerstvo rozvoja a financií vo Varšave) a Zywieckym okresom ako vedúcim partnerom. 

Celkové oprávnené výdavky: 2 932 176,47€
EFRR (85%): 2 492 349,98 €
Štátny rozpočet (10%) : 293 217,64 €

ŽSK (5%) : 146 608,85 € (spolufinancovanie)

V rámci projektu sa budú rekonštruovať nasledovné úseky ciest:

  1. cesta II/520, III/2270 – celková rekonštrukcia v dĺžke 3,62 km
  2. cesta II/520, III/2270 – zosilnenie povrchu vozovky 7,605 km
  3. rekonštrukcia dvoch mostných objektov - – celková dĺžka je 319,2 m
    - most 520-030 Krušetnica 
    - most 520-023 Lokca 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky