Rok 2014

  • Augustínovi Maťovčíkovi
    za mimoriadny prínos v oblasti literatúry a literárnej histórie

  • Dušanovi Ondrušovi
    za neoceniteľný prínos v hokejovom hnutí v Žiline i na Slovensku

  • Ľubomírovi Páričkovi
    za celoživotný prínos v oblasti výroby ľudových hudobných nástrojov, zachovávania a šírenia ľudových tradícií nielen na Slovensku, ale aj vo svete a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky