Rok 2018

  

  • Oravskému múzeu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
    pri príležitosti 150. výročia jeho vzniku
  • Dobrovoľnému hasičskému zboru Poluvsie
    pri príležitosti 90. výročia jeho vzniku
  • Jánovi Kožuchovi
    za celoživotný prínos v oblasti rozvoja profesionálneho divadla a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky