150. ročná história

Liptovská NsP Liptovský Mikuláš

  • nemocnica so 150 ročnou históriou
  • projekty z eurofondov za 763,46 tisíc eur
  • zapojila sa do projektu „Zvýšenie kvalifikácie lekárov v ŽSK“ z OP Vzdelávanie, v období od 15.8.2008 – 15.11.2008. Zapojil sa 1 lekár zo špecializačného odboru anestéziológia a intenzívna medicína.
  • nemocnica má 570 zamestnancov a spádovú oblasť 74 tisíc obyvateľov z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku.
  • Od roku 2003 sa začala úspešne zapájať do čerpania prostriedkov z eurofondov a doteraz získala počas programového obdobia 2004 – 2006 na projekty viac ako 23 miliónov korún (763,46 tisíc eur).
  • z eurofondov čerpala prostriedky na projekty: „Rekonštrukcia a modernizácia bývalého chirurgického pavilónu (chirurgické, urologické a ortopedické oddelenie) pre potreby psychiatrického oddelenia“. Nenávratný finančný príspevok je 11 798 433,00 , z toho ERDF 80 % 9 935 523, ŠR (15 %) 1 862 910, vlastné zdroje (5 %) 620 971,00 Sk. Ďalším projektom je „Zmena opláštenia interného pavilónu pre účely zníženia energetickej náročnosti.“ nenávratný finančný príspevok 9 240 596,33, vlastné zdroje 486 347,17 Sk. Spolu získala nemocnica v rámci projektov nenávratný finančný príspevok vo výške 21 039 029,33 Sk.
  • pripravuje sa na výzvu Európskej únie s projektom rekonštrukcie bývalého gynekologického pavilónu a zriadenia centrálneho urgentného príjmu.
  • v rokoch 2007 a 2008 poskytol ŽSK takmer 5 miliónov korún (165,97 €) na kúpu dialyzačného monitoru, kryostatu, ultrazvuku na mamografické vyšetrenie, fundus kamery, inkubátora a ďalšej techniky. V tomto roku ide na zdravotnícku techniku 469 tisíc eur.
  • nemocnica oslavuje tento rok 150-rokov od jej založenia.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky