Čerpanie eurofondov

Hoornooravská NsP v Trstenej chce vytvoriť úplné nové oddelenia

Nemocnica má odvážne plány v ďalšom čerpaní eurofondov

Zlepšovať zdravotnícke služby a rozšíriť ich aj v oblasti urgentnej starostlivosti. S týmto cieľom sa už na jeseň tohto roka plánuje trstenská nemocnica, jedna z prvých v čerpaní eurofondov, zapojiť do ďalšej výzvy Európskej únie.

Tentoraz chce využiť pomoc Únie na zriadenie úplne nového lôžkového oddelenia neurológie a urgentného príjmu, ktoré doteraz v Trstenej chýbali. V rámci plnenia platnej legislatívy, ktorá nadobudne účinnosť od januára 2011, musia všetky všeobecné nemocnice, teda aj Hornooravská nemocnica v Trstenej do záveru budúce roka vybudovať samostatné oddelenie urgentného príjmu. „Zabezpečenie činnosti urgentného príjmu bude v pavilóne spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek a neurologické oddelenie vznikne v súčasných priestoroch hlavného pavilónu,“ objasňuje plány riaditeľ nemocnice MUDr. Štefan Köhler. Zároveň prezradil zámer požiadať o ďalší nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov: „Operačný program zdravotníctvo podporuje rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc. Po zverejnení výzvy predložíme projekt na výstavbu budovy, v ktorej sa umiestnia Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Oddelenie klinickej biochémie, Hematologické a transfúzne oddelenie, v súčasnosti roztrúsené vo viacerých pavilónoch NsP.“ Nielen tento zámer plánuje financovať s podporou EÚ. Súčasťou projektu je aj zníženie energetickej náročnosti budovy a ďalšia etapa ráta s informatizáciou nemocnice, poskytujúcej v súčasnosti starostlivosť pre 65 tisíc obyvateľov okresov Tvrdošín, Námestovo a časti Liptovského Mikuláša.

Chcú sa vyrovnať európskemu štandardu

Európske zdroje doteraz NsP úspešne využila aj pri realizácii investícií ukončených v rokoch 2006 – 2008. Išlo o projekty: „Vytvorenie centra strategického významu pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti„ a „Zabezpečenie štandardu hospitalizácie pacientov detského oddelenia a na zníženie energetickej náročnosti nemocnice.“ Na rekonštrukciu detského oddelenia, ktoré v rámci súťaže Oravské deti deťom zdobia aj výtvarné práce detí z oravského regiónu, a renováciu operačných sál chirurgického oddelenia, prispela Európska únia sumou viac ako 73 miliónov korún. Spolu s nákupom nemocničného informačného systému sa tak investície vyšplhali na sumu 93, 7 milióna korún, teda 3,1 milióna eur, kde dal výraznú finančnú injekciu nemocnici aj jej zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj. Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára chce kraj v čerpaní peňazí z eurofondov pre svoju nemocnicu naďalej pokračovať, a aj tento rok zaradia lekárov a zdravotné sestry Hornooravskej NsP do programu špecializačného vzdelávania. „Jeho cieľom je prostredníctvom ďalšieho štúdia zdravotníkov zabezpečiť nemocnici vysokošpecializovaných odborníkov a vyriešiť tak problém pretrvávajúceho nedostatku niektorých špecialistov,“ uviedol J. Blanár. Štefan Köhler upresnil, že personálne sú poddimenzované predovšetkým odbory anestézia a intenzívna medicína, rádiológia, či chirurgia a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve. „V minulom roku sme zapojili 3 lekárov a od septembra 2009 budeme vzdelávať ďalších sedem lekárov a rovnaký počet sestier,“ hovorí Štefan Köhler. Na záver v rozhovore zdôraznil, že v súčasnosti je ďalšou dôležitou prioritou nemocnice získanie licencie na prevádzkovanie Rýchlej lekárskej pomoci v Trstenej a Rýchlej zdravotníckej pomoci v Podbieli.

Tri ocenenia kvality od ministra zdravotníctva za ostatných 5 rokov svedčia o vysokej úrovni poskytovaných služieb.
Investície do stavebnej a prístrojovej infraštruktúry predstavovali za posledné roky 10,7 milióna eur.
Prioritou sú zabezpečené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Jediná nemocnica v pôsobnosti ŽSK, ktorá poskytuje vlastnú urgentnú starostlivosť mobilnými stanicami Rýchlej lekárskej pomoci a Rýchlej zdravotníckej pomoci. Vo všetkých ostatných zdravotníckych zariadeniach ju prevádzkujú neštátne subjekty.
V pláne nemocnice je realizácia heliportu v areáli nemocnice.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky