gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 6/2009

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie po prázdninách už v plnej prevádzke

Oddelenie dosahuje svetovú špičku

Od septembra 2009 bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a novorodenecké oddelenie Kysuckej NsP v Čadci, slúžiť pacientom už v plnej prevádzke. Po dvoch rokoch od začatia rozsiahlej rekonštrukcie v hodnote 2, 6 milióna eur (79,2 mil. korún ), ktorú preinvestoval jej zriaďovateľ - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), poskytujú zrenovované oddelenia zdravotnícku starostlivosť na svetovej úrovni.

Po dokončení 4. etapy prác, ktorá zahŕňala rekonštrukciu operačných sál, bude tak kompletná stavebná a prístrojová obnova oddelenia dokončená. Podľa predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára sa vďaka špičkovému vybaveniu pôrodných a operačných sál, izieb, ako aj jednotky intenzívnej starostlivosti, do ktorej kraj investoval 697 tisíc eur (21 miliónov Sk), zaradilo medzi najmodernejšie v kraji. Uspeje aj v porovnaní s najnáročnejšími svetovými kritériami v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Od roku 2007 investoval ŽSK postupne do obnovy oddelení 14 miliónov korún, v roku 2008 už 34 miliónov korún a tento rok bolo na dokončenie diela potrebných z rozpočtu krajskej samosprávy ešte 1,03 milióna eur (31 mil. Sk). Oddelenia nemocnice so spádovou oblasťou 126 tisíc obyvateľov v súčasnosti využívajú mamičky aj z iných regiónov kraja. „Napriek prestavbe došlo k navýšeniu pôrodov o 20 percent a operačné zákroky vzrástli o 100 percent. Predpokladáme, že v tomto roku sa zvýši počet pôrodov na 1300.“ Hodnotí proces prestavby a jej úspešný výsledok riaditeľ nemocnice Jozef Kanaba.

NsP chce čerpať prostriedky z eurofondov
Po dokončení stavebných prác na oddeleniach, ktoré v súčasnosti skrášľujú aj detské kresby vytvorené školákmi z Kysúc v rámci projektu ŽSK s názvom „Kysucké deti deťom“, sa chce NsP zapojiť do ďalších projektov s cieľom skvalitniť služby pacientom. V súčasnosti pripravuje projekt na čerpanie prostriedkov z eurofondov v rámci výzvy: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc“ a „Rekonštrukcia a modernizácia odborných pracovísk a ich technického zázemia, zníženie energetickej náročnosti Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca“. Zo zdrojov EÚ chce nemocnica získať financie na zriadenie urgentného príjmu a jeho prístrojového vybavenie. Podľa platnej legislatívny ho totiž musí vybudovať do konca roka 2010. Hlavným cieľom projektu, do ktorého sa plánuje zapojiť už v októbri tohto roka, je vyriešenie tepelného hospodárenia nemocnice. „V súčasnosti dochádza pri centrálnom vykurovaní k tepelným stratám, ktoré chceme vyriešiť zavedením plynu do každej budovy osobitne. Ročne by sme takto ušetrili na energiách 5 miliónov korún.“ Povedal Jozef Kanaba. V projekte sa preto ráta v rámci úspor energií aj so zateplením chirurgického pavilónu, kde by sa mali vymeniť súčasné hliníkové okná za plastové. Okrem zníženia energetickej náročnosti chce vedenie nemocnice z eurofondov prefinancovať aj rekonštrukciu centrálneho RTG, ako aj komplexnú renováciu výťahov a financie z únie by umožnili aj likvidáciu súčasnej čističky a jej napojenie na verejnú kanalizáciu. Zdravotnícke zariadenie v Čadci doteraz investovalo do prepojenia počítačovej siete lekárov vlastné prostriedky. Na nákup nového hardvéru chce už ale použiť peniaze z európskych fondov. Nemocnica s najväčšou spádovou oblasťou v rámci Žilinského kraja, sa plánuje aj tento rok zapojiť do ďalšieho programu financovaného Európskou úniou. Prostredníctvom Operačného programu „Vzdelávanie“ plánuje zapojiť lekárov a zdravotné sestry do projektu špecializačného vzdelávania. „Prostredníctvom ďalšieho štúdia zdravotníkov chceme zabezpečiť odborníkov v nedostatkových špecializáciách. Tento rok zaradíme 7 lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo, klinická onkológia, anestéziológia a intenzívna medicína a rádiológia a spolu 8 zdravotných sestier. Minulý rok sa do projektu zapojili 4 lekári a získali sme tak špecialistov v odboroch onkológia, všeobecné lekárstvo a anestézilógia a intenzívna medicína.“ Povedal Jozef Kanaba. Nemocnica vďaka eurofondom plánuje rozvíjať aj cezhraničnú spoluprácu s Poľskom. „Vďaka cezhraničnej spolupráci plánujeme spolupracovať s kolegami z Malopoľského vojvodstva. Naším cieľom je vzájomná je výmena praktických skúseností, napríklad aj v oblasti záchrannej zdravotnej služby, či výmenné stáže. To všetko by malo prispieť k ešte kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb pacientom“.

Projekt má u pacientov úspech
S cieľom šetriť čas pacientov spustila NsP v júni tohto roka projekt s názvom: „Nemusíte stáť v rade. „Pacienti sa môžu objednať na niektoré špeciálne vyšetrenia cez internet. Ponúkame im novú šlužbu, ako si naplánovať návštevu vybranej ambulancie na čas, ktorý im vyhovuje, a to bezplatne.“ Do projektu sa zatiaľ zapojili ambulancie krčná, fyziatrickej a liečebnej rehabilitácie a infektológie, ale do budúcnosti rozšíriť službu aj o ďalšie oddelenia. „Najčastejšie sa pacienti objednávajú na rehabilitácie a keďže je táto služba permanentne využívaná, plánujeme rozšíriť ordinačné hodiny,“ povedal Jozef Kanaba a zároveň zdôraznil, že dôležitou prioritou nemocnice v tomto roku je aj získanie licencií na prevádzkovanie rýchlej záchrannej služby, ktorá je v súčasnosti v súkromných rukách. „V prvej výzve sa uchádzame o tri stanice a v súčasnosti sme v štádiu obhajoby uvedených projektov. Kysucká NsP pracuje aj na projekte oddĺženia nemocníc. Rozpracovaný máme strategický plán, na základe ktorého chceme získať bezúročnú pôžičku od Ministerstva zdravotníctva SR, vo výške 763 012,87 eur s odkladom splátky o dva roky. Uvedenú pôžičku v prípade úspešnosti projektu budeme splácať do roku 2025“, povedal ekonomický námestník nemocnice Martin Šenfeld. Kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti chce čadčianska nemocnica zvyšovať aj prostredníctvom novozaloženého Občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci.“ „Plánujeme podporiť rozvojové projekty, nákup modernej zdravotníckej prístrojovej techniky, či zavedenie nových liečebných metód, ako larválna terapia. Tá by sa mala prevádzkovať na novej jednotke ošetrovania chronických rán na chirurgickom oddelení. Tá bude jedinou jednotkou ošetrovania chronických rán tohto druhu v našom kraji. Chceme zmodernizovať aj jednotku intenzívnej starostlivosti na neurologickom oddelení a zakúpiť novú prístrojovú techniku pre záchranu novorodencov, rovnako aj zmodernizovať elektroliečbu na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení,“ prezradil z plánov občianskeho združenia ekonóm nemocnice.
Predseda ŽSK Juraj Blanár: „Kysucká nemocnica je pre spádovú oblasť viac ako 120 tisíc obyvateľov pre región Kysúc nenahraditeľná. Žilinský samosprávny kraj preto preinvestoval 2,6 milióna eur z vlastných zdrojov do rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, s cieľom zvýšiť úroveň poskytovania zdravotníckych služieb na svetový štandard.“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky