Modernizácia operačných sál

Dolnooravská nemocnica stále napreduje 

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom štyroch nemocníc s poliklinikou v Dolnom Kubíne, Trstenej, Čadci a v Liptovskom Mikuláši, sa snaží o neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti. Dôkazom toho je aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nadáši Jégého v Dolnom Kubíne, ktorá začiatkom leta otvorila nové centrálne operačné sály. Nahradili tie existujúce na jednotlivých oddeleniach, s výnimkou gynekologicko-pôrodníckeho. Sály s lôžkovou časťou sú umiestnené v novopostavenej dvojposchodovej prístavbe nemocnice. Pacientom je vďaka nim poskytovaná vynikajúca starostlivosť a vyšší komfort. Prínosom je aj nová technika a technológia, ktorá je jedna z najmodernejších na Slovensku a zodpovedá prísnemu európskemu štandardu. Rovnako pomáha predchádzať aj pooperačným komplikáciám. Jednou z výhod operačných sál sú aj nové lampy nevyžarujúce teplo, na ktorých je možné meniť intenzitu svetla. Sú takmer nezničiteľné, so životnosťou až 25 tisíc hodín. Nové sály sa môžu pýšiť aj polohovateľnými operačnými stolmi majúce aj špeciálnu časť na končatiny, či klimatizáciou a technológiou prúdenia vzduchu, ktorá zabraňuje znečisteniu sterilného prostredia. Operačné výkony sa vďaka modernizácii vykonávajú rýchlo a kvalitne, čo spôsobí, že pacient môže byť navrátený do svojho domáceho prostredia bez zbytočného čakania a predlžovania hospitalizačnej doby. 

Realizácia projektu aj z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja
Projekt, ktorý bol realizovaný z fondov Európskej únie pod názvom „Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie“, sa začal s realizáciou stavebných prác v roku 2007. Celkovo sa na projekt preinvestovalo 5 843 974 eur ( 176 mil. Sk). Finančné prostriedky z fondov EÚ predstavovali viac než 3 milióny eur (97,8 mil. Sk.). Žilinský samosprávny kraj sa podieľal na spolufinancovaní projektu z rozpočtu vo výške takmer 2,6 milióna eur (78,2 mil. Sk). „Okrem spolufinancovania siahol ŽSK hlboko do vlastných zdrojov. Takáto investícia je však jednou z najlepších, lebo je to investícia do zdravia,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Samospráva spolu s podporou fondov EÚ zabezpečuje, že kvalita poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva v rámci možností rýchlo narastá a finančné prostriedky sú využívané efektívne. Predpokladá sa, že vďaka projektu sa umožní zabezpečiť v dolnooravskej nemocnici vyrovnanú bilanciu v hospodárení, zastaviť rast dlhu a dosiahnuť štandard zdravotníckeho zariadenia porovnateľného s úrovňou v Európskej únii. Operačné sály by mali zabezpečiť nárast operačných výkonov o 15 percent. 

Špičková zdravotná starostlivosť 
Nemocnice s poliklinikou, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, medzi ktoré patrí aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nadáši Jégého v Dolnom Kubíne, poskytujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť svojim pacientom. Svedčí o tom aj certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorými sú držiteľmi. Certifikát je po vstupe do Európskej únie jedna z hlavných podmienok pri uzatváraní zmlúv na zdravotnícke výkony so zdravotnými poisťovňami a umiestnenia na trhoch zdravotníckych výkonov v rámci Európy. Systém manažérskej kvality je súhrn štruktúry organizácie, jednotlivých zodpovedností, procedúr, procesov a zdrojov, ktoré sú potrebné k sústavnému zlepšovaniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú postavenie nemocnice je práve kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Systém manažérskej kvality preto nie je prepych, ale potreba pre udržanie sa v trhovom prostredí. Sú to však aj dlhodobé činnosti, ktoré vedú k zlepšovaniu spokojnosti pacientov a k efektívnosti, znižovaniu nákladov, konkrétnemu určovaniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednom rade k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Úlohou nášho zdravotníctva je poskytovanie zdravotnej starostlivosti za verejné peniaze, preto je naším záujmom, aby sa tak dialo čo najkvalitnejšie,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 

Menej času v nemocnici
Pacienti v nemocnici v Dolnom Kubíne trávia menej času. Je to aj vďaka oddeleniu jednodňovej ambulantnej starostlivosti, kde sa prevádzajú jednoduchšie výkony v zmysle liečebného poriadku. Pacient má možnosť niekoľko hodín po zákroku odísť domov bez toho, aby znášal psychickú traumu z nemocničného prostredia. Zároveň však má aj možnosť využiť zabezpečený pobyt na lôžku zväčša do ďalšieho dňa. Oddelenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti vykonáva zákroky z oblasti chirurgie, ortopédie a gynekológie. Medzi najbežnejšie z nich patrí operácia prietrže brucha a triesiel, kŕčových žíl, hemoroidov, malých kožných a podkožných nádorov, tenisových lakťov, či pretrhnutie Achillovej päty.
Jednou z častých operácií v oblasti chirurgie v dolnooravskej nemocnici je aj operácia štítnej žľazy. Podľa ich počtu patrí medzi nemocnice s najväčším počtom týchto výkonov na Slovensku. Lekári sa tu stretávajú s pacientmi z celého Slovenska, ktorí podľa ich korešpondencie sú s výkonom lekárskeho tímu, ale i s prostredím a celkovou starostlivosťou veľmi spokojní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.06.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky