Voľný zdravotný obvod v ŽSK

 

Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Kysucké Nové Mesto (od 01.07.2018).

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 30.04. 2018.
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: 
č. t.: 041/5032 131, 5032 113, email: anna.majbikova@zilinskazupa.sk
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky