Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja

PHDR. PAVOL HOLEŠTIAK, PHD.

KONTAKT

Životopis

 • Meno a priezvisko: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
 • Rok narodenia:  1972
 • Miesto narodenia: Čadca
 • Národnosť: slovenská
 • Stav: ženatý
 • Počet detí: štyri 
 • Trvalé bydlisko: Čadca
 • Vzdelanie:
  2003 - 2007 - Katolícka univerzita Ružomberok, Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium
  2002 - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, rigorózne skúšky
  1996 - 2000 - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
  1986 - 1990 - Stredná ekonomická škola Čadca
 • Profesionálna kariéra:
  2006 – súčasnosť - riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
  2014 – súčasnosť - poslanec Mestského zastupiteľstva Čadca
  2013 – súčasnosť - člen dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce EZÚS TRITIA
  2007 – súčasnosť - predseda DR Rozvojovej agentúry, n. o., ŽSK
  2006 - 2010 - člen Rady Slovenskej televízie, z toho dva roky jej podpredseda
  2003 - 2013 vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok
  2002 - 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva Čadca, z toho štyri roky aj člen Mestskej rady Čadca
  1994 - 1998 - poslanec Obecného zastupiteľstva Zákopčie
  1990 - 2006 - vzťahový manažér, bankový poradca, jednateľ , VÚB  a. s. Čadca 
  1990 - 1994 - šéfredaktor časopisu Slovač  
 • Zaujímavosti:
  - ovláda nemecký a ruský jazyk
  - absolvoval kurzy z oblasti manažmentu a psychológie
  - od 1990 člen Matice slovenskej, zakladajúci člen 
  - od 2003 člen Spolku slovenských spisovateľov
  - od 2004 člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti
  - autor kníh - Slovenské médiá v Austrálii, Slovenské médiá vo svete, Prvý prezident v slovenskej poézii, Exulant, ktorý neodišiel, Sú Kysuce súce?, Dejiny svetových novinárstiev
  - držiteľ striebornej medaily a diplomu Za zásluhy o rozvoj parašutizmu na Slovensku i vo svete od Americkej asociácie výsadkárov Štefana Baniča, Dallas, Texas, USA
  - držiteľ Ceny predsedu Matice slovenskej

Aktualizované:  5. decembra 2014


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky