Schválené v roku 2005

číslo smernice

Smernica č.30/2005
Registratúrny poriadok a registratúrny plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja
zrušená a nahradená Smernicou č.104/2013

Dodatky k smernici:
Dodatok č.1 (doc.; 121,5 kB)
Dodatok č.2 (doc.; 31 kB)
Dodatok č.3 (doc.; 46 kB)
Dodatok č.4 (doc.; 69,5 kB)
Dodatok č.5 (doc.; 70 kB)
Dodatok č.6 (doc.; 31,5 kB)
Dodatok č.7 (doc.; 61,5 kB)
Dodatok č.8 (doc.; 44 kB)

Smernica č. 33/2005 
O obehu účtovných dokladov
(PDF, 145 kB) zrušená dňa 8.10.2007 a nahradená Smernicou č.61/2006

Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.02.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky